Gorące info

ul. Słowackiego 8,
58-300 Wałbrzych

Liderzy poszczególnych okręgów

Okręg nr 1 Podzamcze, Lubiechów
Okręg nr 2 Piaskowa Góra, Szczawienko
Anna Adamkiewicz
Okręg nr 3 Biały Kamień, Konradów, Sobięcin
Okręg nr 4 Nowe Miasto, Stary Zdrój, Rusinowa, Kozice, Poniatów
Beata Mucha
Okręg nr 5 Śródmieście, Podgórze, Gaj, Glinik Stary, Glinik Nowy

CIEPŁY DOM

DOBRA OKOLICA

NOWOCZESNA GMINA

INTERNET

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ LISTA NR 10

"Proszę o głos na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Nasza silna reprezentacja w Radzie Miejskiej Wałbrzycha, to gwarancja zgodnego współdziałania na rzecz rozwoju miasta i dobrobytu jego mieszkańców. Ireneusz Zyska"

Okręg nr 1 - Podzamcze, Lubiechów

Okręg nr 2 - Piaskowa Góra, Szczawienko

Okręg nr 3 - Biały Kamień, Konradów, Sobięcin

Okręg nr 4 - Nowe Miasto, Stary Zdrój, Rusinowa, Kozice, Poniatów

Okręg nr 5 - Śródmieście, Podgórze, Gaj, Nowy Glinik, Stary Glinik

Spot wyborczy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta Wałbrzycha Ireneusza Zyski

Dotrzymujemy słowa

Fragment programu wyborczego dla Dolnego Śląska

więcej informacji na ten temat znajdziecie na facebooku: #DOBRYPROGRAM, #DOBRYWYBÓR

Parkomaty i siła prezydenckich argumentów

Blisko cztery lata temu po raz pierwszy podejmowałem temat płatnych miejsc parkingowych w okolicach wałbrzyskich szpitali. Pisałem wówczas, że pobór opłat parkingowych w tym miejscu „to świadectwo bezduszności miejskich władz, wykorzystujących nieszczęście, jakim jest choroba czy wypadek, do ściągania kolejnej daniny od dotkniętych tymi nieszczęściami rodzin. Kto jak kto, ale dr Roman Szełemej wie ile kosztuje choroba.”

W lutym 2016 r. temat podjęli radni Klubu PiS – ja nie byłem wówczas jeszcze ani radnym, ani członkiem PiS-u. W Biurze Rady Miejskiej został złożony projekt uchwały uchylający obowiązek uiszczania opłat za postój w okolicy szpitala „górniczego”. Przewodnicząca Rady Miejskiej dr Maria Romańska nie wszczęła stosownej procedury przewidzianej w Statucie Miasta, co jest ewidentnym jego naruszeniem. Zamiast debaty i głosowania podczas sesji Rady Miejskiej wnioskodawcy otrzymali jedynie odpowiedź od dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, tak jakby projekt uchwały był tylko zapytaniem w sprawie.

Czytaj więcej...

Ale kino !! GDK i ROMANtyczne kino

Wałbrzyski GDK czyli Górniczy Dom Kultury wybudowano w 1929 roku jako kino-teatr Capitol. Był wówczas największym tego typu obiektem na Dolnym Śląsku. Po wojnie należał do kopalni Thorez, a później Wałbrzych. Starsi mieszkańcy Wałbrzycha zapewne pamiętają przepiękną salę z balkonem, lożami i intymnymi „jaskółkami” oraz scenę z opuszczaną kurtyną i pierwszym na Dolnym Śląsku ekranem panoramicznym. Oprócz Sali kinowo-teatralnej była tam sala kameralna, pracownie: malarskie, rzeźbiarskie i inne. Obecny widok tego zasłużonego dla miasta obiektu napawa smutkiem.
W 2011 r. media obiegła informacja, że „Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego spełnił oczekiwania władz Wałbrzycha i zgodził się, by przekazać im nieodpłatnie budynek byłego Górniczego Domu Kultury przy al. Wyzwolenia. Władze miasta chcą przywrócić niegdyś sztandarowemu obiektowi miasta jego dawny blask i funkcje instytucji kultury. W obiekcie po jego wyremontowaniu miałaby zostać ulokowana siedziba Filharmonii Sudeckiej”.

Czytaj więcej...