Gorące info

ul. Słowackiego 8,
58-300 Wałbrzych

telefon
email

Zarząd Komitetu Terenowego PiS Wałbrzych

 

Cezary Kuriata
Przewodniczący Zarządu

Jerzy Langer
Sekretarz

Maciej Badora
członek Zarządu

Dariusz Kolubka
członek Zarządu

Kamil Zieliński
członek Zarządu

Beata Mucha
Skarbnik