Gorące info

ul. Słowackiego 8,
58-300 Wałbrzych

Zarząd Komitetu Terenowego PiS Wałbrzych

 

Cezary Kuriata
Przewodniczący Zarządu

Jerzy Langer
Sekretarz

Maciej Badora
członek Zarządu

Dariusz Kolubka
członek Zarządu

Kamil Zieliński
członek Zarządu

Beata Mucha
Skarbnik