Gorące info

ul. Słowackiego 8,
58-300 Wałbrzych

Kandydacie do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

  1. Kamil Zieliński
  2. Jerzy Dec
  3. Beata Żołnieruk
  4. Ewelina Szydłowska
  5. Edward Słobodziński
  6. Grzegorz Macko
  7. Paweł Ostrek
  8. Irena Szpytma
  9. Wiesław Natanek
  10. Monika Rejman-Kulus